Един от уникалните хотели в Пазарджик, тел. за резервации хотел Елегант: 034/ 91 92 98

За контакти и резервации:

гр. Пазарджик – 4400
ул. „Асен Златарев“ №14


Х О Т Е Л
Тел. за резервации: 0888/ 64 84 84
Тел. за резервации:   034/ 91 92 98

/телефона се избира с код (034) независимо от населеното място
от което избирате, включително и от Пазарджик/

Ресторант тел.: 034/ 444 297
Магазин тел.: +359 34/ 446 029
моб. тел.: 0888/ 64 84 84

e-mail: complexelegant@abv.bg
==============================